Disclaimer

John Wijnbergen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit foute informatie op en/of het gebruik van de website onder zijn beheer. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.