Privacy Statement

 

Privacy beleid van John Wijnbergen B.V. tevens handelend onder de naam johnwijnbergen.nl, hier verder te benoemen als John Wijnbergen

 

 

 

Adres: Koppelstraat 46 , 7391 AK  Twello

 

Telefoon: 0571-273947

 

Email: info@johnwijnbergen.nl

 

John Wijnbergen neemt de privacy van de personen met wij zij contact heeft zeer serieus. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. John Wijnbergen vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacy verklaring wordt toegelicht hoe John Wijnbergen uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Wanneer verzamelt John Wijnbergen uw persoonsgegevens?

 

John Wijnbergen verzamelt uw persoonsgegevens, als u met ons belt, een email of een brief stuurt, een formulier op onze website invult, of uw gegevens invult bij een bestelling.  

 

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, IP-adres, gegevens over uw aankoop op onze website.

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 

John Wijnbergen, heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johnwijnbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarvoor gebruikt John Wijnbergen uw persoonsgegevens?

 

John Wijnbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • U te kunnen e-mailen of bellen. Indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en beperkt zich enkel tot de lopende bestelling.

  • Om goederen bij u af te leveren.

  • Om een factuur van de gekochte goederen te kunnen opmaken en aan u verzenden.

  • Voor de interne controle en afhandeling van uw betaling. Uw bankgegevens worden niet bij ons geregistreerd. 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaart?

 

John Wijnbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij wettelijke bepalingen een langere termijn voorschrijven.

 

John Wijnbergen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen, welke gevolgen kunnen hebben voor uw persoonsgegevens.

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

 

John Wijnbergen zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. John Wijnbergen kan in het kader van haar bedrijfsvoering, derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dat in dit kader noodzakelijk is.

 

John Wijnbergen zal verder uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor van u toestemming heeft gekregen.

 

 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

John Wijnbergen heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft John Wijnbergen maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

 

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht.

 

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via email naar info@johnwijnbergen.nl Dit emailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking, of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.          Om er zeker van te zijn, dat u hiertoe gerechtigd bent, nemen wij alleen verzoeken in behandeling, die vanuit een emailadres verstuurd zijn, die al bij ons bekend is in combinatie met uw persoonsgegevens. 

 

Cookiebeleid

 

John Wijnbergen maakt via deze website gebruik van cookies. John Wijnbergen vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. De gegevens die u invult op deze website worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft en zullen nooit verstrekt worden aan derden.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn tekstbestanden die door internetpagina’s op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Er zijn 4 soorten cookies:

 

  • Noodzakelijke cookies: deze zorgen dat een website beter werkt. Bijvoorbeeld een cookie die onthoudt wat er in je winkelmandje zit of ervoor zorgt dat je binnen ene webshop kunt zoeken.

  • Cookies voor statistieken: dankzij deze cookies kunnen website-eigenaren gegevens inzien over bezoekersaantallen van de website en welke pagina’s het meest bezocht zijn. ( bijv in Google Analytics)

  • Voorkeurs cookies: deze zorgen dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op hoe de website eruit ziet. Denk aan de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

  • Marketing cookies: Deze dienen een commercieel doel, bijv. remarketing: als jij een product bekijkt, kan deze informatie worden gebruikt voor advertentie.

 

John Wijnbergen plaatst alleen de noodzakelijke cookies en sommige cookies voor statistieken. De noodzakelijke cookies mogen zonder toestemming geplaatst worden. De cookies voor statistieken mogen geplaatst worden als deze niet te herleiden zijn tot een persoon. John Wijnbergen plaatst alleen de statistische cookies die niet herleiden naar u als persoon, ofwel te koppelen zijn aan uw persoonsgegevens.

 

Zijn de door John Wijnbergen geplaatste cookies te verwijderen?

 

Ja dit kan. Na het bezoeken van onze website kunt u indien u dit wenst, de cookies in uw internet browser verwijderen.